To międzynarodowe wydarzenie łączące ze sobą świat nauki i biznesu, organizowane w związku z Programem Ramowym Horyzont Europa. Jest to szansa na nawiązanie kontaktów oraz otrzymanie wsparcia w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach Filara II programu HE – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa, w obszarze Klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna.

Podczas konferencji przybliżone zostaną m.in. tematy polityki Komisji Europejskiej, partnerstwa Processes4Planet, a także planowanych konkursów w Horyzoncie Europa. Wydarzenie jest również okazją do poznania potencjalnych partnerów oraz stworzenia konsorcjów. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli instytutów badawczych, uczelni wyższych, jednostek publicznych, dużych przedsiębiorstw, MŚP, start-upów, stowarzyszeń, fundacji, organizacji międzynarodowych chcących ubiegać się o dofinansowanie w ramach Horyzontu Europa.

 

 

DZIEŃ 1 – 5 GRUDNIA 2022

Przemysł energochłonny – partnerstwo Processes4Planet

Warsztaty tematyczne w ramach klastra technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna

 

 

 

11:30-12:30

Rejestracja i lunch

 

 

12:30-12:40

Powitanie przez organizatorów

 

Sesje plenarne online/onsite

12:40-13:30

Powitanie i wprowadzenie do partnerstwa Processes4Planet (Przewodniczący: Jürgen Tiedje, Komisja Europejska)

 • Ramy Polityki Komisji Europejskiej (J. Tiedje, Komisja Europejska)
 • Processes4Planet - prezentacja i zaktualizowany plan (członek zarządu, A.SPIRE) 
 •  „Jak najlepiej zwiększyć udział tzw. krajów mniej reprezentowanych w tematyce konkursowej Processes4Planet i A.SPIRE” prezentacja i pytania poprzez Slido (A. Orduña, A.SPIRE)

 

Sesje plenarne online/onsite

13:30-14:30

Historie sukcesu - Projekty A. Spire oraz projekty realizowane przez podmioty z tzw. krajów mniej reprezentowanych (kraje Europy Środkowo-Wschodniej) (Przewodniczący: A.SPIRE)

 • Accelwater (Institute of Communications and Computer Systems)
 • Covestro (D. Pawlucka)
 • Projekty SPIRE, w których brały udział kraje z mniejszym udziałem – pozytywne wnioski na przyszłość (L. Diels, APG Chair, A.SPIRE)
 • Move4Earth (DOMO Chemicals, J. Pierzchala)

 

Sesje plenarne online/onsite

14:50-16:30

Horyzont Europa P4Planet i Innovation Fund – zapoznanie z tematem

 • Horyzont Europa, Klaster 4, Przemysł - ramy i tematy Programu Pracy 2023-24 P4Planet (Garbiñe Guiu & Dominique Planchon & Antonio Ferrandez, RTD, European Commission)
 • Kluczowe aspekty ubiegania się o dofinansowanie z programu Horyzont Europa (Lucia Fernandez, HaDEA, Komisja Europejska)
 • Innovation Fund - przegląd możliwości finansowania i synergii z programami finansowania R&I (Philip Hawkins, CLIMA, European Commission)
 • Pitching session – up to 3 min presentations with project ideas and collaboration offers to P4P topics 

 

Onsite

16:30-18:00

Networking

 • Stoliki tematyczne - znajdź partnera

 

Onsite

18:00-18:15

Podsumowanie

 • Główne punkty programu dnia (członek zarządu A. SPIRE i Komisja Europejska - J. Tiedje)
 • Wyświetlenie wyników Slido

 

 

18:15

Kolacja

 • Networking

 

DZIEŃ 2 – 6 GRUDNIA 2022

Surowce, materiały zaawanasowane i biogospodarka

 

 

 

08:30-09:00

Rejestracja

 

Sesje plenarne online/onsite

09:00-10:00

Polski system wsparcia dla Horyzontu Europa (Przewodnicząca: Magdalena Bem-Andrzejewska, NCBR/Krajowy Punkt Kontaktowy, Polska)

 • Struktura systemu wsparcia: rola NCBR: Krajowego Punktu Kontaktowego i Biura NCBR w Brukseli (M. Bem-Andrzejewska & K. Dutkiewicz-Garcia)
 • Branżowe Punkty Kontaktowe w kontekście Horyzontu Europa (K. Luft)
 • Enterprise Europe Network (B. Grzonka)
 • NCP4Industry - europejska sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (J. Piekarski)

 

Sesje plenarne online/onsite

10:00-11:00

Surowce, materiały zaawansowane i biogospodarkaw konkursach Horyzontu Europa 2023

 • Surowce (D. Cios, Komisja Europejska)
 • Materiały zaawansowane (J. Drbohlavová, Komisja Europejska)
 • Biogospodarka (T. Calikowski, Komisja Europejska)

 

Onsite

11:20-12:00

Prezentacja pomysłów 

 • Do 3 minut prezentacji pomysłu na projekt i oferty współpracy związanych tematami P4Planet
  Onsite 12:00-13:30

Networking

 • Stoliki tematyczne - znajdź partnera

 

Onsite

13:30-14:30

Lunch i networking

 

     
       

 

Jak się zapisać?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Przejdź do zakładki rejestracja i zapisz się. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które dokonają rejestracji, otrzymają informację zwrotną dotyczącą zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w wydarzeniu. Informacja zostanie przesłania na adres mailowy podany podczas rejestracji. 

Przedstawienie pomysłu na projekt

Prześlij prezentację w formacie PDF (3-5 slajdów, max. 5 MB) do 30 listopada br. na adres: icpeconomy@imn.lukasiewicz.gov.pl. Aktywny udział w prezentacji jest możliwy tylko w przypadku rejestracji „onsite”.

Informacje o dostępności

Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka informuje, że realizuje działania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jeśli chciałbyś skorzystać ze wsparcia w tym zakresie, prosimy o kontakt: icpeconomy@imn.lukasiewicz.gov.pl

 

Do wydarzenia pozostało:

 

 

 

Rejestracja na wydarzenie została zakończona w dniu 1 grudnia 2022 roku.